Z dobrymi uczonymi obcować..

6 czerwca 2019r gościliśmy w progach naszej Alma Mater niezwykłego gościa, tj. profesora Zbigniewa Gajdę z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który jako członek Towarzystwa Miłośników Historii Medycyny przedstawił nam sylwetki ciekawych badaczy medycyny. Swoje wystąpienie zaczął oczywiście od patrona szkoły tj. Sebastiana Petrycego, ukazując jego drogę do zdobycia wiedzy z renesansowego Pilzna do Krakowa, a następnie zaprezentował wybitnych naukowców pilźnian, a wśród nich m.in. prof. St. Konopkę (twórcę Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie), prof. Andrzeja Janikowskiego (medycyna sądowa) oraz prof. Jana Tatonia, specjalizującego się w obszarze cukrzycy. Prof. Zbigniew Gajda zakończył swój wykład cytatem skłaniającym do refleksji filozoficznych:

,, Kto w aptece długo siedzi – maściami pachnie, tak też, który z dobrymi uczonymi obcuje i rozmawia nabywa dobroci i nauki, choćby też o to nie dbał”.

Dodaj komentarz