Zarządzenie Pani Dyrektor

Zarządzenie Pani Dyrektor dotyczące sposobu zachowania się nauczycieli i uczniów podczas wydłużonego okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
zarządz. dyrekt. – nauczanie na_odległośćdocx

Dodaj komentarz