Zarządzenie pani dyrektor i „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć w związku z wystąpieniem COVID-19”

                                                                                              Pilzno, dn. 31.08.2020 r.

 

    

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/21

 

Dyrektor w sprawie wprowadzenia w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Petrycego  w Pilznie  „Procedur zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć w związku z wystąpieniem COVID-19”

  

 

 

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

  • 1.

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 wprowadzam w Liceum Ogólnokształcącym im. Sebastiana Petrycego w Pilznie

Procedurę zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć w związku z wystąpieniem COVID-19, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z Procedurami w terminie 2 dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

 

 Procedury do pobrania plik docx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *