Warsztaty plastyczne

7 października Muzeum Regionalne w Pilźnie przeprowadziło w naszym Liceum drugą część rozpoczętych

 tydzień wcześniej zajęć muzealnych. Na początku odbyła się prelekcja z prezentacją pt. ,, Pozdrowienia z Pilzna”, na której uczniowie zapoznali się z historią kartki pocztowej, zobaczyli pięknie zachowane pocztówki pochodzące z Pilzna i okolic a następnie została im przybliżona forma artystyczna – asamblaż. Na warsztatach plastycznych poprowadzonych przez p. Marzenę Baum Gruszkowską oraz p. Annę Roszkowską uczniowie stworzyli swoją wizję pilźnieńskich pocztówek; z gotowych przedmiotów i elementów stworzyli wspaniałe trójwymiarowe dzieła. 

Dodaj komentarz