NARKOTYKI, DOPALACZE – SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W dniu 2 czerwca uczniowie klas I i II wzięli udział w zajęciach profilaktycznychz aspirantem sztabowym Tomaszem Totko z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Tematyka spotkania obejmowała następujące informacje:

· co to są narkotyki

· rodzaje narkotyków (prowadzący podkreślił, że nie ma „lekkich” i „twardych” – są jedynie wcześniej lub później uzależniające),

· szkodliwość używania – skutki zdrowotne, społeczne i prawne (posiadanie, udostępnianie, handel i produkcja)

· Co to są dopalacze i dlaczego są szczególnie niebezpieczne