Akacja „Sprzątanie świata”

Klasa I wzięła udział w corocznej akcji „Sprzątanie świata”. Tym razem udali się do Nadleśnictwa Jaworze, aby oczyścić tamtejszy las ze śmieci, wyrzucanych często przez nieodpowiedzialnych ludzi.Data Sprzątania Świata została wyznaczona na koniec września, z uwagi na ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym.Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii że „Wszystkie śmieci są nasze”, zachęcamy do czynnego udziału w sprzątaniu naszej planety promując przesłanie aby nie śmiecić oraz segregować odpady.