Nasi uczniowie biorą udział w projekcie edukacyjnym z zakresu historii sztuki realizowanym wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemii Pilźnieńskiej oraz Muzeum Regionalne w Pilźnie.  Projekt nazywa się „ ” i dotyczy sztuki malarskiej na przestrzeni wieków w kontekście twórczości artystów  regionalnych.  Dziś gościliśmy w naszej szkole panią  Marzenę Baum- Gruszowską, kustosz muzeum oraz pana Jacka Podlaska , prezesa Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemii  Pilźnieńskiej. Młodzież wysłuchała interesującej prelekcji wzbogaconej pokazem multimedialnym, następnie odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie wykonywali swoje własne prace.