Petrycjada czyli Święto naszej Szkoły

Jak co roku, w listopadzie spotkaliśmy się, aby wspólnie celebrować Święto naszej Szkoły. Impreza o nazwie Petrycjada rozpoczęła się przemową p. dyrektor Agnieszki Jakubus. Powitała ona zgromadzonych gości, a wśród nich wicestarostę powiatu p. Adama Pieniążka, z-ca burmistrza m. Pilzna p. Krzysztofa Krawca , dyrektor wydziału oświaty p. dr Annę Wilczyńską, radną Powiatu p. Annę Gawlik, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Zdzisława Gajdę, przedstawicieli licznych zgromadzeń i stowarzyszeń działających na terenie gminy Pilzno, emerytowanych nauczycieli i pozostałych sympatyków LO Pilzno.

Następnie prof. Gajda wygłosił wykład okolicznościowy, po czym przystąpiono do rozstrzygnięcia konkursu literackiego „O pióro Petrycego”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych gminy Pilzno, a poszczególne miejsca zajęli w nim: I- Łukasz Gawlik ze SP w Pilźnie, II-Oliwia Nalepa ze SP w Łękach Górnych, III- Justyna Gębara ze SP W Pilźnie. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Dębicy.

W dalszej części Kanclerz Kapituły Medalu Sebastiana Petrycego p. Marta Klucznik odczytała laudację na cześć Kawalera Medalu im. S. Petrycego – odznaczenia, które przyznajemy od 2 lat osobom szczególnie zasłużonym dla naszego LO. W tym roku laureatem został ks. prof. Bogdan Stanaszek, absolwent naszej szkoły, autor licznych publikacji naukowych o Pilźnie i ziemi pilźnieńskiej. Niestety ks. profesor nie mógł osobiście odebrać medalu, dlatego połączyliśmy się z nim zdalnie. Całość imprezy zakończył spektakl artystyczny pt. „Nauczyciel przez wieki”, przygotowany przez naszą młodzież. Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazje spotkać się przy kawie, aby porozmawiać, powspominać czy też podzielić się wrażeniami.

Podczas Święta Szkoły jednym z zacnych gości był prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Zdzisław Gajda. Sprawił nam miłą niespodziankę, przekazując na ręce p. dyr Agnieszki Jakubus płaskorzeźbę naszego patrona S. Petrycego. Serdecznie dziękujemy!