Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej – fotorelacja

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej odbył się w tym roku w Pilźnie. Mottem tegorocznych obchodów stały się słowa E. Zegadłowicza: ,,Kogo bogowie chcą ukarać, tego robią pedagogiem”. W myśl tych słów na hali sportowej LO Pilzno pojawili się zaproszeni goście: wizytator KO w Rzeszowie p. Wanda Ostafin, władze powiatu dębickiego na czele ze Starostą p. Piotrem Chęćkiem, Burmistrz Miasta i Gminy Pilzno – p. Ewa Gołębiowska, radni powiatowi, dyrektorzy szkół powiatu, nauczyciele, rodzice, uczniowie.

Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej zostały wręczone nagrody: Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Starosty i Dyrektora Szkoły dla nauczycieli, a dla wybitnych uczniów stypendia Prezesa Rady Ministrów. Z grona uczniów LO otrzymał je Bartosz Barycza.

Wśród nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego znalazła się Magdalena Smołucha, otrzymując list gratulacyjny z rąk Starosty. Z kolei dyrektor LO Jolanta Rębiś nagrodziła nauczycieli: p. Martę Stasiowską, p. Agnieszkę Jakubus i p. Martę Klucznik.

Imprezie towarzyszyła piękna oprawa sceniczna, występy uczniów  wcielających się w swoich nauczycieli podczas rozmów w pokoju nauczycielskim oraz muzyczna: Gaudeamus Igitur zagrane na skrzypcach przez ucz. Karolinę Dąbrowską i krótkim recitalem w wykonaniu absolwentki naszej szkoły Kasi Kurek.

            Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym, życząc satysfakcji  z pracy i dalszych sukcesów.