Oddział powstał w roku szkolnym 2020/2021 i jest preferowany dla uczniów zainteresowanych kierunkami studiów takich jak: psychologia, kryminalistyka, socjologia, filologia, dziennikarstwo, praca socjalna, administracja.
Co czeka uczniów takiej klasy? Poznanie elementów prawa, współpraca z Centrum Kryminalistyki i Kryminologii, elementy psychologii, warsztaty, zajęcia praktyczne, wycieczki tematyczne, zajęcia terenowe, udział w wykładach otwartych szkół wyższych, poznanie tajników pracy Komendy Policji i Wydziału Kryminalistyki, wizyty w sądzie i instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, poznanie podstaw pracy detektywistycznej, kurs pierwszej pomocy, wyjazdy na strzelnicę, basen /rekreacyjnie/, innowacja sprawnościowa, elementy samoobrony, poznanie etyki zawodowej, techniki mediacyjne, raz w tygodniu dzień z koszulką /mundurem jako element wyróżniający, realizacja przedmiotów ogólnokształcących oraz innowacji pedagogicznych.

Przedmioty rozszerzone:

język polski, język angielski, WOS

Innowacja psychologiczno – kryminalistyczna

Przedmioty dodatkowe:

– zajęcia psychoedukacyjne

KALENDARIUM

 • W dniu 29 marca 2021r. uczniowie klasy I, profil psychologiczno-kryminalistyczny wzięli udział w wykładzie otwartym „Kryminalny portret psychologiczny nieznanego sprawcy”. Był on zorganizowany przez Koło Naukowe studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej – Pro Securitas.
 • W dniu 17 lutego 2021r. klasa I (profil kryminalistyczno-psychologiczny i mundurowy) spotkali się w formie zdalnej z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Dębicy aspirantem sztabowym Tomaszem Totko. Przekazał on uczniom informacje dotyczące:

– zadań policji
– poszczególnych etapów w pracy
– stopni policyjnych
– rodzaju służb
Uczniowie dowiedzieli się także o laboratoriach kryminalistycznych i pracy techników kryminalistycznych.

 • pierwszy tydzień lutego 2021r. był TYGODNIEM POD ZNAKIEM KRYMINALISTYKI. Treści programowe poszczególnych przedmiotów zostały przygotowane pod kątem tej dyscypliny.
 • Pierwszoklasiści wzięli udział w treningu w Studio Treningowe „Spiders”-Pilzn Poznali tajniki treningu funkcjonalnego, zwiększyli swoja świadomość pracy nad własnym ciałem a przy tym świetnie się bawili.
 • 7 września 2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcjonersko-Rekonstrukcyjnego „Sokół”. Uczniowie klas mundurowych mieli okazję na żywo zapoznać się z różnymi rodzajami broni.
 • 9 września 2021 r. odbył się VII Urodzinowy Bieg Miasta Pilzna, w którego organizację i pomoc włączyli się uczniowie klas mundurowych.
 • W dniu 22 września uczniowie klasy I i II wzięli udział w Dniu Otwartych Koszar. Odbył się on na terenie 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy, którym dowodzi p. podpułkownik Krzysztof Wydrzyński. Jednostka ta wchodzi w skład III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
 • 29 września gościliśmy w naszej szkole p. Marikę Zapór, studentkę Analityki Sądowej i Kryminalistycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ciekawy sposób przybliżyła ona uczniom z grup psychologiczno-kryminalistycznych tematykę szeroko rozumianej kryminologii. 
 • Spotkanie klas psychologiczno-kryminalistycznych z  p. Andrzejem Wróżek- detektywem i prawnikiem.
 • 8 października 2021 .  klasa II w ramach innowacji uczestniczyła w rajdzie pieszym połączonym z zajęciami praktycznymi na strzelnicy. Młodzi adepci sztuki wojskowej poznali tajniki strzelectwa, wykonywali ćwiczenia z zakresu terenoznawstwa oraz musztry wojskowej.
 • 5 listopada 2022r. uczniowie z grupy psychologiczno-kryminalistycznej spotkali się z p. Krzysztofem Borowcem, psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy.