Oddział powstał w roku szkolnym 2020/2021 i jest preferowany dla uczniów zainteresowanych studiami w zakresie: szkoła wojskowa, pożarnicza, policyjna, politechniczna, informatyczna.
Charakterystyka oddziału: mundur jako element wyróżniający, poznanie elementów prawa, spotkania z przedstawicielami służb mundurowych, zajęcia z żołnierzami, patrole, techniki kamuflażu, musztra, warsztaty, zajęcia praktyczne, wycieczki tematyczne, obozy sprawnościowe, zajęcia terenowe, udział w wykładach otwartych szkół wyższych, poznanie tajników służb mundurowych, elementy cyberbezpieczeństwa, kurs pierwszej pomocy, wyjazdy na strzelnicę, basen /rekreacyjnie/, innowacja sprawnościowa, elementy samoobrony, poznanie etyki zawodowej, techniki mediacyjne, raz w tygodniu dzień z mundurem, realizacja przedmiotów ogólnokształcących oraz innowacji pedagogicznych.

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, geografia, informatyka

Innowacja mundurowa:

Przedmioty dodatkowe:

– edukacja mundurowa

KALENDARIUM

  • W dniu 23 czerwca 2021r. gościem w naszej szkole był podporucznik Adam Szela. Przybliżył uczniom ideę działania Wojsk Obrony Terytorialnej. WOT to piąty rodzaj sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polski
  •  W lutym 2021 odbyła się akcja szkolna Spotkanie z mundurem, czyli tydzień klasy mundurowej
  • 19 stycznia 2021 r. nauczyciel klasy mundurowej LO PILZNO Pan Robert Krupa zaprosił na lekcje edukacji obronnej przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu – Pana porucznika Mariusza Pustułkę. Spotkanie odbyło się w formie online na platformie do nauki zdalnej Ms Teams. W trakcie lekcji nasz gość przedstawił informacje dotyczące Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej celem zachęcenia młodzieży do wstąpienia w szeregi żołnierzy RP.
  • Pierwszoklasiści wzięli udział w treningu w Studio Treningowe „Spiders”-Pilzn Poznali tajniki treningu funkcjonalnego, zwiększyli swoja świadomość pracy nad własnym ciałem a przy tym świetnie się bawili.
  • 7 września 2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcjonersko-Rekonstrukcyjnego „Sokół”. Uczniowie klas mundurowych mieli okazję na żywo zapoznać się z różnymi rodzajami broni.
  • 9 września 2021 r. odbył się VII Urodzinowy Bieg Miasta Pilzna, w którego organizację i pomoc włączyli się uczniowie klas mundurowych.
  • W dniu 22 września uczniowie klasy I i II wzięli udział w Dniu Otwartych Koszar. Odbył się on na terenie 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy, którym dowodzi p. podpułkownik Krzysztof Wydrzyński. Jednostka ta wchodzi w skład III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
  • Klasa mundurowa, w ramach innowacji pedagogicznej – „Terenoznawstwo” – odbyła zajęcia terenowe z użyciem kompasów i map topograficznych.
  • 8 października 2021r. klasa II w ramach innowacji uczestniczyła w rajdzie pieszym połączonym z zajęciami praktycznymi na strzelnicy. Młodzi adepci sztuki wojskowej poznali tajniki strzelectwa, wykonywali ćwiczenia z zakresu terenoznawstwa oraz musztry wojskowej.
  • 20 października 2021r. Uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w uroczystym ślubowaniu i tym samym oficjalnie wstąpili w szeregi szkolnej społeczności. Aby tradycji stało się zadość, po części oficjalnej odbyły się otrzęsiny. Uczniowie kl. I przeszli prawdziwy chrzest bojowy i tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami „Petrycego”.
  • W dniu 18 listopada 2021r. uczniowie klas I i II wzięli udział w spotkaniu z majorem w stanie spoczynku Wojsk Ochrony Pogranicza (obecnie: Staż Graniczna), panem Krzysztofem Wyszyńskim. Jest on także absolwentem naszej szkoły.
  • 10 grudnia 2022r. w ramach porozumienia o współpracy, zawartego z Zakładem Karnym w Dębicy odwiedzili nasze Liceum funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy wraz z psem specjalnym Natanem. Przybliżyli oni naszym uczniom specyfiką służby w jednostce penitencjarnej a pies pokazał swoje umiejętności poszukiwania środków odurzających.
  • Marzec 2022 – Tydzień mundurowy.
   Nasi nauczyciele prowadzili zajęcia z grupami mundurowymi poruszając następujące tematy:
   j. polski- ustalanie tożsamości damy z portretu;
   matematyka- gra terenowa kształtująca umiejętności pracy zespołowej, spostrzegawczości, kreatywności, pracy w terenie;
  • 2 czerwca 2022r. uczniowie wzięli udział w zajęciach profilaktycznych z aspirantem sztabowym Tomaszem Totko z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia: co to są narkotyki, rodzaje narkotyków (prowadzący podkreślił, że nie ma „lekkich” i „twardych” – są jedynie wcześniej lub później uzależniające), szkodliwość używania – skutki zdrowotne, społeczne i prawne
  • 6 czerwca 2022r. uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień. Młodzież dowiedziała się o wymaganiach, wykształceniu, uprawnieniach, czasie trwania służby, a także o należnościach finansowych według stopni wojskowych w Terytorialnej Służbie Wojskowej. 
  • 3 września 2022r. uczniowie uczestniczyli w pikniku rodzinnym  Zakładu Karnego w Dębicy, który odbył się na obiektach sportowych MULKS w Pustyni. Był on połączony z Turniejem Służb Mundurowych i Samorządowców w piłce nożnej.
  • 21 września 2022r.  uczniowie klasy III awansowali ze stopnia młodszego kadeta na stopień kadeta. Oznaką posiadanego stopnia są belki w kolorze złotym, wpięte w granatowy kwadrat, noszone po prawej stronie ,na ramieniu munduru.
  • 24 września 2022r. uczniowie uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej na poligon w Kościelcu i do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
  • 3 października 2022r. Otrzęsiny klas pierwszych.
  • 7 października 2022r. uczniowie udali się do JRG Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy w celu zapoznania się z jej zadaniami, specyfiką pracy oraz sprzętem jakim dysponuje ta formacja.
  • 7 października 2022r. uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając m.in. rzetelnie wypełniać swoje szkolne obowiązki.
  • 19 października 2022r. uczniowie klasy 3 uczestniczyli w pieszym rajdzie do Strzegocic i zajęciach na strzelnicy w ramach innowacji mundurowej.
  • 24 października 2022r. uczniowie poznali historię pilzneńskiego ,,Sokoła” uczestnicząc w sesji popularno-naukowej pt. ,,Historia i tradycja Sokoła w Pilźnie” zorganizowanej przez Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” i Burmistrza Pilzna
  • 25 października 2022r. uczniowie uczestniczyli w imprezie pod nazwą „Wędrówki śladami przyrody po Powiecie Dębickim- Las Wolica 2022” zorganizowanej przez Zespół Szkół Nr 4 oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy.
  • 6 listopada 2022r. uczniowie uczestniczyli w Jesiennym Rajdzie krypt. „Deser” Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica dla szkół średnich powiatu dębickiego.
  • 7 listopada 2022r. uczniowie uczestniczyli w wycieczce szkolnej w ramach rządowego projektu „Poznaj Polskę”. Uczniowie zwiedzili m.in. Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku oraz Pałac w Wilanowie.
  • 15 listopada 2022r. uczniowie  klasy II i III wzięły udział w grach terenowych, w ramach Matematycznej Szkoły Przetrwania – innowacji realizowanej przez panią Martę Stasiowską.
  • 20 grudnia 2022r. uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z   panem Zenonem Fajgerem pracownikiem rzeszowskiego oddziału IPN.
  • 14 stycznia 2023r. uczniowie klasy I uczestniczyli w spotkaniu z detektywem panem Andrzejem Wróżkiem, który przybliżył im kulisy swojej pracy.
  • 14 lutego 2023r. uczniowie  klas II i III wzięli udział w wyjeździe do teatru do Krakowa, połączonym ze zwiedzaniem Starej Synagogi
  • 21 lutego 2023r. uczniowie  klasy II wzięli udział w wyjeździe na strzelnicę działającą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy.
  • 27 lutego 2023r. uczniowie  klasy III zapoznali się z ofertą edukacyjną Politechniki Rzeszowskiej, uczestnicząc w Dniu Otwartym uczelni.
  • 1 marca 2023r. uczniowie wzięli udział w biegu „Wilczym tropem”! Jest to Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, honorujący i upamiętniający żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego.
  • 7 marca 2023r. uczniowie klasy III w ramach lekcji biologii uczestniczyli w wykładzie online dr hab. n.med. Konrada Szychowskiego, kierującego Katedrą Biotechnologii i Biologii Komórki WSiZ w Rzeszowie. Temat wykładu: ,,Starzenie się mózgu”.
  • 17 marca 2023r. uczniowie  klasy I wzięli udział w wyjeździe na strzelnicę działającą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy.
  • 20 marca 2023r. uczniowie wzięli udział w I edycji Podkarpackich Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Kolbuszowskiego.
  • 20 marca 2023r. uczniowie wzięli udział w akcja profilaktycznej w naszej szkole, która odbyła się  we współpracy ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Dębicy. Młodzież miała okazję sprawdzić działanie alkogogli, narkogogli oraz zbadać stan swoich płuc za pomocą smokolyzera.
  • 21 marca 2023r. uczniowie udali się na strzelnicę w ZZS nr. 1 w Dębicy.
  • 24 marca 2023r. uczniowie klas I, II i III wzięli udział w spotkanie  ze starszym aspirantem p. Tomaszem Totko, w ramach współpracy z KP Policji w Dębicy.
  • 30 marca 2023r. uczniowie wzięli udział w XVI Powiatowym Sejmiku Ekologicznym pod nazwą „Piękni, bo zdrowi” w Dębicy.
  • 28 kwietnia 2023r. uczniowie wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. 
  • 12 maja 2023r. uczniowie wzięli udział w dwudniowych warsztatach przeprowadzonych przez Fundację „Alegoria” z Tarnowa.
  • 7 czerwca 2023r. uczniowie wzięli udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.