Oddział powstał w roku szkolnym 2020/2021 i jest preferowany dla uczniów zainteresowanych studiami w zakresie: szkoła wojskowa, pożarnicza, policyjna, politechniczna, informatyczna.
Charakterystyka oddziału: mundur jako element wyróżniający, poznanie elementów prawa, spotkania z przedstawicielami służb mundurowych, zajęcia z żołnierzami, patrole, techniki kamuflażu, musztra, warsztaty, zajęcia praktyczne, wycieczki tematyczne, obozy sprawnościowe, zajęcia terenowe, udział w wykładach otwartych szkół wyższych, poznanie tajników służb mundurowych, elementy cyberbezpieczeństwa, kurs pierwszej pomocy, wyjazdy na strzelnicę, basen /rekreacyjnie/, innowacja sprawnościowa, elementy samoobrony, poznanie etyki zawodowej, techniki mediacyjne, raz w tygodniu dzień z mundurem, realizacja przedmiotów ogólnokształcących oraz innowacji pedagogicznych.

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, geografia, informatyka

Innowacja mundurowa:

Przedmioty dodatkowe:

– edukacja mundurowa

KALENDARIUM

  • W dniu 23 czerwca 2021r. gościem w naszej szkole był podporucznik Adam Szela. Przybliżył uczniom ideę działania Wojsk Obrony Terytorialnej. WOT to piąty rodzaj sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polski
  •  W lutym 2021 odbyła się akcja szkolna Spotkanie z mundurem, czyli tydzień klasy mundurowej
  • 19 stycznia 2021 r. nauczyciel klasy mundurowej LO PILZNO Pan Robert Krupa zaprosił na lekcje edukacji obronnej przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu – Pana porucznika Mariusza Pustułkę. Spotkanie odbyło się w formie online na platformie do nauki zdalnej Ms Teams. W trakcie lekcji nasz gość przedstawił informacje dotyczące Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej celem zachęcenia młodzieży do wstąpienia w szeregi żołnierzy RP.
  • Pierwszoklasiści wzięli udział w treningu w Studio Treningowe „Spiders”-Pilzn Poznali tajniki treningu funkcjonalnego, zwiększyli swoja świadomość pracy nad własnym ciałem a przy tym świetnie się bawili.
  • 7 września 2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Strzelecko-Kolekcjonersko-Rekonstrukcyjnego „Sokół”. Uczniowie klas mundurowych mieli okazję na żywo zapoznać się z różnymi rodzajami broni.
  • 9 września 2021 r. odbył się VII Urodzinowy Bieg Miasta Pilzna, w którego organizację i pomoc włączyli się uczniowie klas mundurowych.
  • W dniu 22 września uczniowie klasy I i II wzięli udział w Dniu Otwartych Koszar. Odbył się on na terenie 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy, którym dowodzi p. podpułkownik Krzysztof Wydrzyński. Jednostka ta wchodzi w skład III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
  • Klasa mundurowa, w ramach innowacji pedagogicznej – „Terenoznawstwo” – odbyła zajęcia terenowe z użyciem kompasów i map topograficznych.
  • 8 października 2021 .  klasa II w ramach innowacji uczestniczyła w rajdzie pieszym połączonym z zajęciami praktycznymi na strzelnicy. Młodzi adepci sztuki wojskowej poznali tajniki strzelectwa, wykonywali ćwiczenia z zakresu terenoznawstwa oraz musztry wojskowej.