Pilecki

Spotkanie autorskie z pokazem filmu Pilecki. godz 8:00 lub 11:00 w Domu Kultury w Pilźnie …