Zapraszamy do naszych klas od września 2024!

Masz wątpliwości lub pytania? Pisz na specjalny e-mail: rekrutacja@petrycy.pl

 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

Proponowane KIERUNKI:

Klasa psychologiczno – kryminalistyczna

Przedmioty rozszerzone:

język polski, biologia

Innowacja psychologiczno – kryminalistyczna

Przedmioty dodatkowe:

– zajęcia psychoedukacyjne

Oddział preferowany dla uczniów zainteresowanych kierunkami studiów takich jak: psychologia, kryminalistyka, socjologia, filologia, dziennikarstwo, praca socjalna, administracja.

Charakterystyka oddziału:

– poznanie elementów prawa 

– współpraca z Centrum Kryminalistyki, Kryminologii w Rzeszowie 

– elementy psychologii 

– wycieczki tematyczne, zajęcia terenowe 

– udział w wykładach otwartych szkół wyższych 

– poznanie tajników pracy Komendy Policji oraz Wydziału Kryminalistyki 

– wizyty w sądzie i instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości 

– poznanie podstaw pracy detektywistycznej 

– kurs pierwszej pomocy 

– wyjazdy na strzelnicę 

– spotkania (tematyczne) z gośćmi 

– techniki mediacyjne 

– raz w tygodniu dzień z mundurem 

– realizacja przedmiotów ogólnokształcących oraz zajęcia psychoedukacyjne 

 

Klasa mundurowa 

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, geografia

Innowacja mundurowa:

Przedmioty dodatkowe:

– edukacja obronna

Oddział preferowany dla uczniów zainteresowanych studiami w zakresie: szkoła wojskowa, pożarnicza, policyjna, politechniczna, informatyczna.

Charakterystyka oddziału:

– mundur jako element wyróżniający 

– poznanie elementów cyberbezpieczeństwa 

– spotkania z przedstawicielami służb mundurowych 

-techniki kamuflażu, musztra 

– wycieczki tematyczne 

–  zajęcia terenowe, terenoznawstwo 

– udział w wykładach otwartych szkół wyższych 

– poznanie tajników pracy służb mundurowych 

– wizyty w jednostkach służb mundurowych 

– kurs pierwszej pomocy 

– wyjazdy na strzelnicę 

– techniki mediacyjne 

– raz w tygodniu dzień z mundurem 

– realizacja przedmiotów ogólnokształcących oraz edukacja mundurowa 

 

NOWOŚĆ!

Klasa ogólna z innowacją językowo – podróżnicza

Przedmioty rozszerzone:

język angielski, geografia

Innowacja medialno – menadżerska:

Przedmioty dodatkowe:

– edukacja językowo-podróżnicza

Charakterystyka oddziału:

– współpraca z Akademią Tarnowską – wydział filologii angielskiej
i niemieckiej
 

język włoski

– zajęcia z elementami turystyki 

– praca w grupach metodą projektu 

– realizacja projektów międzynarodowych 

– angielski w podróży 

– Everyday and Business English 

– turystyka zrównoważona, turystyka spersonalizowana 

– badanie trendów turystycznych 

– projektowanie podróży 

– spotkania z podróżnikami 

– wycieczki tematyczne 

– realizacja przedmiotów ogólnokształcących oraz edukacja językowo – podróżnicza 

 

Wymagane dokumenty

– podanie o przyjęcie do szkoły
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
– świadectwo zdrowia
– 2 fotografie podpisane na odwrocie

Przedmioty punktowane ze świadectwa:

matematyka, język polski, język angielski oraz
informatyka, geografia do klasy mundurowej
informatyka, biologia do klasy kryminalistycznej
język angielski, informatyka do klasy ogólnej
z innowacją językowo – podróżniczą

Punktujemy również szczególne osiągnięcia i wolontariat

Informacji udziela sekretariat szkoły
ul. Lwowska 14, 39-220 Pilzno
w godzinach od 8 do 15.
tel. 14 6721004

Zainteresowany/a klasą mundurową? Obejrzyj

Interesuje Cię klasa kryminalistyczno – psychologiczna? Obejrzyj