język polski
klasa-1-czesc-1
klasa-1-czesc-2
klasa 2 część 1
klasa 2 część 2
klasa 3 część 1
klasa 3 część 2
klasa 4    

język angielski
klasa 1 – B1
klasa 2 – A2 (I semestr)
klasa 2 –  B1 (II semestr)

klasa 3 – B1 (I semestr)
klasa 3 – B2 (II semestr)
klasa 4 –  B1
klasa 4 –  B2 
klasa 4 –  Repetytorium Matura 2023

język niemiecki
klasa 1
klasa 2
klasa 3 

historia
klasa 1 podstawowy
klasa 2 podstawowy
klasa 3 podstawowy
klasa 4 podstawowy

biologia
klasa-1 podstawowy
klasa-1 rozszerzony
klasa 2 podstawowy
klasa 2 rozszerzony
klasa 3 podstawowy
klasa 4  rozszerzony 

geografia
klasa 1 podstawowy
klasa 1 rozszerzony
klasa 2 podstawowy      
klasa 2 rozszerzony       

klasa 3 podstawowy
klasa 3 rozszerzony   

klasa 4 rozszerzony

edukacja dla bezpieczeństwa
klasa 1 

 

 

biznes i zarządzanie
klasa 1 podstawowy

przedsiębiorczość
klasa 1 podstawowy

WOS
klasa 3 rozszerzenie

HIT
klasa 1 podstawowy
klasa 2 podstawowy

matematyka
klasa 1 podstawowy
klasa 1 rozszerzony
klasa 2 podstawowy
klasa 2 rozszerzony
klasa 3 podstawowy
klasa 3 rozszerzony
klasa 4 podstawowy
klasa 4 rozszerzony 

chemia
klasa 1 podstawowy
klasa 2 podstawowy
klasa 3 podstawowy

fizyka 
klasa 1 podstawowy     
klasa 2 podstawowy    
klasa 3 podstawowy

informatyka
klasa 1 podstawowy
klasa 2 podstawowy  
klasa 3 podstawowy  
klasa 3 rozszerzony
klasa 4 rozszerzony

religia
klasa 1
klasa 2

klasa 3
klasa 4

plastyka
klasa 1 

wychowanie fizyczne – klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4