Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którego prezesem jest pan profesor Zdzisław Gajda, jest pomysłodawcą powołania „Kapituły Medalu im. Sebastiana Petrycego”. W wyniku starań nauczycieli i dyrekcji szkoły oraz uchwałą Rady Pedagogicznej Kapituła została powołana 15 listopada 2021 roku.  

Będzie ona honorowała zasługi i zaangażowanie osób fizycznych, osób prawnych, organizacji i instytucji społecznych i zawodowych, które całokształtem działalności wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju i tworzenia pozytywnego wizerunku Ziemi Pilzneńskiej. 

Kapitułę tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice na czele której stoi kanclerz. Zadaniem kapituły jest opiniowanie wniosków o przyznanie medalu. 

Medal jest ufundowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Wnioski o przyznanie Medalu można składać w terminie do 31 października każdego roku w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie (ul. Lwowska 14, 39-220 Pilzno, email szkoły: lopetrycy@interia.pl). Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. 

Dokumenty: 

Kliknij aby pobrać

 • w PDF

REGULAMIN KAPITUŁY MEDALU IM. SEBASTIANA PETRYCEGO

 • w WORD

REGULAMIN KAPITUŁY MEDALU IM. SEBASTIANA PETRYCEGO

Zdjęcie Medalu im. Sebastiana Petrycego 

Skład Kapituły:

 • 2021/2022
 • 2022/2023

Kawalerowie Medalu:

Skład Kapituły Medalu im. Sebastiana Petrycego w roku szkolnym 2023/2024:

Spośród nauczyciel:

Marta Klucznik – Kanclerz

Marta Stasiowska

Katarzyna Kozioł – Nalepa

Lidia Sozańska – sekretarz

Spośród rodziców:

Joanna Gębara

Barbara Maziarka

Ireneusz Czyjt

Spośród uczniów:

Zofia Papiernik

Weronika Raś

Amelia Świerczek

Skład Kapituły w roku szkolnym 2022/2023: 

Spośród nauczycieli: 

 • Marta Klucznik  – kanclerz
 • Marta Wardęga 
 • Marta Stasiowska  
 • Katarzyna Kozioł – Nalepa  

Spośród rodziców: 

 • Barbara Bryg  
 • Bożena Machala 
 • Ireneusz Czyjt  

Spośród uczniów: 

 • Oliwia Biduś 
 • Nadia Wolańska 
 • Wiktoria Noga 

Skład Kapituły w roku szkolnym 2021/2022: 

Spośród nauczycieli: 

 • Marta Klucznik  – kanclerz
 • Marta Wardęga 
 • Marta Stasiowska  
 • Dariusz Knych  

Spośród rodziców: 

 • Bożena Daniel  
 • Bożena Machala 
 • Dorota Buczek  

Spośród uczniów: 

 • Oliwia Biduś 
 • Nadia Wolańska 
 • Anna Chwał 

W roku szkolnym 2021/22 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego zgłosiła wniosek o przyznanie medalu pani Zofii Mossoń i uchwałą Kapituły kandydatura ta została zatwierdzona. Tym samym pani Zofia Mossoń jest pierwszym kawalerem Medalu im. Sebastiana Petrycego. Gratulacje! 

Laudacja dla Zofii Mossoń

W roku szkolnym 2022/23 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego zgłosiła wniosek o przyznanie medalu ks. prof. Bogdanowi Stanaszkowi i uchwałą Kapituły kandydatura ta została zatwierdzona. Tym samym ks. prof. Bogdan Stanaszek jest drugim kawalerem Medalu im. Sebastiana Petrycego. Wyniki głosowania Kapituły zostały ogłoszone z okazji Petrycjady. Profesor odebrał medal osobiście, odwiedzając naszą szkołę w późniejszym terminie. Gratulacje!