Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którego prezesem jest pan profesor Zdzisław Gajda, jest pomysłodawcą powołania „Kapituły Medalu im. Sebastiana Petrycego”. W wyniku starań nauczycieli i dyrekcji szkoły oraz uchwałą Rady Pedagogicznej Kapituła została powołana 15 listopada 2021 roku.  

Będzie ona honorowała zasługi i zaangażowanie osób fizycznych, osób prawnych, organizacji i instytucji społecznych i zawodowych, które całokształtem działalności wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju i tworzenia pozytywnego wizerunku Ziemi Pilzneńskiej. 

Kapitułę tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice na czele której stoi kanclerz. 

Zadaniem kapituły jest opiniowanie wniosków o przyznanie medalu. 

Medal jest ufundowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Wnioski o przyznanie Medalu można składać w terminie do 30 września każdego roku w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie (ul. Lwowska 14, 39-220 Pilzno,

email szkoły: lopetrycy@interia.pl). Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. 

Dokumenty: 

Regulamin

– Wnioski

Załącznik 1

Załącznik 2

Zdjęcie Medalu im. Sebastiana Petrycego 

Skład Kapituły w roku szkolnym 2021/2022: 

Spośród nauczycieli: 

Marta Klucznik  

Marta Wardęga 

Marta Stasiowska  

Dariusz Knych  

Spośród rodziców: 

Bożena Daniel  

Bożena Machala 

Dorota Buczek  

Spośród uczniów: 

Oliwia Biduś 

Nadia Wolańska 

Anna Chwał 

W wyniku głosowania pierwszym Kanclerzem Kapituły na rok szkolny 2021/2022 została pani Marta Klucznik – nauczycielka LO Pilzno. Mianowała ona panią Martę Stasiowską Sekretarzem Kapituły. 

W tym roku szkolnym Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego zgłosiła wniosek o przyznanie medalu pani Zofii Mossoń i uchwałą Kapituły kandydatura ta została zatwierdzona. Tym samym pani Zofia Mossoń jest pierwszym kawalerem Medalu im. Sebastiana Petrycego. Gratulacje! 

 Laudacja dla Zofii Mossoń