Rekrutacja

Dlaczego my?

Chcesz bez problemu zdać maturę i dostać sie na studia? Lubisz angażować się w rożne projekty sportowe, artystyczne, naukowe?

Wybierz nas!

– pracujemy w małych grupach przedmiotowych
– sprzyja to indywidualizacji nauczania

– dobrze przygotowujemy do matury
– budynki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
– mamy przestronne sale lekcyjne i korytarze
– świetnie wyposażone jest zaplecze sportowe
– organizujemy całodniowe warsztaty z pedagogiem szkolnym
– organizujemy i przeprowadzamy międzynarodowe egzaminy z języka niemieckiego (Goethe Institut)
– organizujemy konkurs poetycki „O bocianie pióro”
– a także Mistrzostwa Pilzna w futsalu o puchar dyrektora liceum

i wiele, wiele innych.

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Proponowane rozszerzenia

1. matematyka, geografia

2. matematyka, biologia

3. język polski, wos, historia

4. język polski, język angielski

Języki obce

W klasie pierwszej uczeń wybiera dwa spośród następujących języków obcych:
język angielski, język niemiecki, język rosyjski.

Punkty a przyjęcie do szkoły

Oceny przeliczane są w następujący sposób:
Celujący – 20 pkt,
bardzo dobry – 16 pkt,
dobry – 12 pkt,
dostateczny – 8 pkt,

Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 20 pkt.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są niezależnie od wymienionych wyżej kryteriów.

 

Wymagane dokumenty

-podanie o przyjęcie do szkoły
– świadectwo ukończenia gimnazjum
– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
– świadectwo zdrowia
– 2 fotografie podpisane na odwrocie

Informacji udziela sekretariat szkoły
Pilzno, ul. Lwowska 14
w godzinach od 8 do 15.
tel. 14 6721004