Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do naszych klas od września 2023!

Masz wątpliwości lub pytania? Pisz na specjalny e-mail: rekrutacja@petrycy.pl

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI 2023/2024 pdf

Proponowane KIERUNKI:

Klasa psychologiczno – kryminalistyczna

Przedmioty rozszerzone:

język polski, biologia

Innowacja psychologiczno – kryminalistyczna

Przedmioty dodatkowe:

– zajęcia psychoedukacyjne

Oddział preferowany dla uczniów zainteresowanych kierunkami studiów takich jak: psychologia, kryminalistyka, socjologia, filologia, dziennikarstwo, praca socjalna, administracja.
Charakterystyka oddziału: poznanie elementów prawa, współpraca z Centrum Kryminalistyki i Kryminologii, elementy psychologii, warsztaty, zajęcia praktyczne, wycieczki tematyczne, zajęcia terenowe, udział w wykładach otwartych szkół wyższych, poznanie tajników pracy Komendy Policji i Wydziału Kryminalistyki, wizyty w sądzie i instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, poznanie podstaw pracy detektywistycznej, kurs pierwszej pomocy, wyjazdy na strzelnicę, basen /rekreacyjnie/, innowacja sprawnościowa, elementy samoobrony, poznanie etyki zawodowej, techniki mediacyjne, raz w tygodniu dzień z koszulką /mundurem jako element wyróżniający, realizacja przedmiotów ogólnokształcących oraz innowacji pedagogicznych.

Klasa mundurowa 

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, geografia

Innowacja mundurowa:

Przedmioty dodatkowe:

– edukacja mundurowa

Oddział preferowany dla uczniów zainteresowanych studiami w zakresie: szkoła wojskowa, pożarnicza, policyjna, politechniczna, informatyczna.
Charakterystyka oddziału: mundur jako element wyróżniający, poznanie elementów prawa, spotkania z przedstawicielami służb mundurowych, zajęcia z żołnierzami, patrole, techniki kamuflażu, musztra, warsztaty, zajęcia praktyczne, wycieczki tematyczne, obozy sprawnościowe, zajęcia terenowe, udział w wykładach otwartych szkół wyższych, poznanie tajników służb mundurowych, elementy cyberbezpieczeństwa, kurs pierwszej pomocy, wyjazdy na strzelnicę, basen /rekreacyjnie/, innowacja sprawnościowa, elementy samoobrony, poznanie etyki zawodowej, techniki mediacyjne, raz w tygodniu dzień z mundurem, realizacja przedmiotów ogólnokształcących oraz innowacji pedagogicznych.

NOWOŚĆ!

Klasa medialno – menadżerska

Przedmioty rozszerzone:

język angielski, biznes i zarządzanie

Innowacja medialno – menadżerska:

Przedmioty dodatkowe:

– projekty i media

Celem kształcenia na tym kierunku jest kształtowanie świadomości językowej oraz krytyczne uczestnictwo w kulturze XXI wieku przez wdrażanie innowacyjnych projektów.
Uczeń będzie miał możliwość poszerzania swoich kompetencji, uczestnicząc w wykładach, prelekcjach i warsztatach poza murami szkoły. Dodatkowo realizując projekty społeczne nabędzie  umiejętności pracy w grupie i zarządzania projektem.

Nabyte przez uczniów umiejętności i wiadomości przygotują do studiów na kierunkach takich jak: dziennikarstwo, animacja kultury, kulturoznawstwo, zarządzanie, marketing.

Charakterystyka oddziału:·

· zajęcia praktyczne w kreatywnym pisaniu
i dziennikarstwie

· zajęcia praktyczne w podmiotach prowadzących działalność medialną

· tworzenie materiałów medialnych

· „social media marketing”

· świadomy i krytyczny odbiór treści

· planowanie i realizacja projektów społecznych

· zarządzanie projektem

· działalność artystyczna (m.in. kółko teatralne)

· wyjazdy do kina, teatru, na wystawy.

Języki obce

W klasie pierwszej uczeń wybiera dwa spośród następujących języków obcych:
język angielski, język niemiecki.

Wymagane dokumenty

– podanie o przyjęcie do szkoły
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
– świadectwo zdrowia
– 2 fotografie podpisane na odwrocie

Przedmioty punktowane ze świadectwa:

matematyka, język polski oraz
informatyka lub geografia do klasy mundurowej
biologia lub wos do klasy kryminalistycznej
biologia lub chemia do klasy fizjoterapeutycznej

Punktujemy również szczególne osiągnięcia i wolontariat

Informacji udziela sekretariat szkoły
ul. Lwowska 14, 39-220 Pilzno
w godzinach od 8 do 15.
tel. 14 6721004

Zainteresowany/a klasą mundurową? Obejrzyj

Interesuje Cię klasa kryminalistyczno – psychologiczna? Obejrzyj