Prof. Marcin Wójcik – nasz absolwent – w grupie nagrodzonych!

„Europejskie Towarzystwo Fizyczne ogłosiło wczoraj laureatów Nagrody Giuseppe i Vanna Cocconi 2021 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astrofizyki cząstek i kosmologii. Otrzymali ją badacze współpracujący przy eksperymencie BOREXINO. W badaniach biorą udział m.in. prof. Marcin Wójcik, dr hab. Grzegorz Zuzel, prof. UJ, dr Marcin Misiaszek i dr Anna Jany z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ.” cytat ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Marcin Wójcik to nasz absolwent. Złożyliśmy jako szkoła gratulacje i otrzymaliśmy takie podziękowanie: Szanowna Pani Dyrektor, bardzo dziękuję Dyrekcji, Profesorom oraz Uczniom „mojego” Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie za dostrzeżenie w natłoku bieżących wydarzeń, informacji o pewnych osiągnięciach naszej …

Zarządzenie dyrektora LO w sprawie nauczania hybrydowego

Zarządzenie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Pilznie z dnia 11-05-2021 roku w sprawie Nauczania Hybrydowego Działając na podstawie art. 30b. Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo Oświatowe ustalam, co następuje: W związku z obowiązkiem organizacji zajęć dydaktycznych na odległość i stacjonarnie po 50% i uwzględnieniu dojazdu uczniów do szkoły ustalono że zajęcia na odległość będą w dniach 17.05.2021-21.05.2021r. a zajęcia stacjonarne w dniach 24.05.2021 do 28.05.2021r. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Dyrektor J. Rębiś

Sukces Maksa!

Radosna wiadomość nadeszła z Rzeszowa, gdzie rozstrzygnięto na szczeblu wojewódzkim konkurs Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, była to już XXVIII edycja. Maksymilian Augustyn uczeń kl.III Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie zajął w nim drugie miejsce, za projekt „ Przewodnik po Borowej i okolicach”. Komisja oceniająca uznała, że to opracowanie ma swe walory i przesłała je do Warszawy, aby rywalizowała w finale centralnym, czyli z najlepszymi tego typu opracowaniami z całej Polski. Ta praca powstawała pod opieką nauczyciela historii L.O. w Pilźnie p. Dariusza Knycha. „Przewodnik po Borowej i okolicach” to opracowanie o tej miejscowości należącej przez …