konsultacje w naszej szkole od 1 czerwca 2020

Ważne!!! – Udział w konsultacjach uczniowie zgłaszają najpóźniej dzień przed planowanym terminem konsultacji do godz. 12.00 a w przypadku konsultacji poniedziałkowych do godz. 13 w piątek.

Udział w konsultacjach należy zgłosić nauczycielowi wysyłając maila poprzez dziennik elektroniczny.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas konsultacji:

  1. W trakcie konsultacji zarówno nauczyciele, jak i uczniowie/absolwenci, powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa, wskazanych przez GIS, MZ i MEN (dezynfekcja rąk bezpośrednio po wejściu do szkoły, wchodzenie do szkoły i do danej sali oraz opuszczanie pomieszczeń w maskach założonych na nos i na usta, 4 mna osobę, 2-metrowa odległość między osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali, zasada 1 uczeń – 1 stolik).
  2. Konsultacje powinny odbywać się indywidualnie lub w małych grupach (maksymalnie do 12 uczniów/absolwentów w 1 grupie przy zachowaniu odpowiednich odległości).
  3. W konsultacjach mogą uczestniczyć uczniowie/absolwenci zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej i niemający styczności z osobami znajdującymi się na kwarantannie lub w izolacji z powodu koronawirusa.
  4. Jeżeli uczeń/absolwent umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
  5. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  6. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
  7. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  8. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Język polski pani Katarzyna Kozioł – Nalepa  – piątek godz. 13:15

Język polski pani Magdalena Wiktor – poniedziałek godz. 10:00

Matematyka pani Marta Stasiowska – piątek godz. 10:00

Matematyka i Informatyka pani Katarzyna Szewczuk – piątek godz. 13:15

Historia, wos, przedsiębiorczość pan Dariusz Knych – czwartek godz. 10:00

Język angielski pani Marta Klucznik – środa godz. 9:15

Język niemiecki pani Magdalena Smołucha – wtorek godz. 13:15

Geografia, biologia pani Agnieszka Jakubus – poniedziałek godz. 10:00

Biologia pani Jolanta Rębiś – środa godz. 10:40

Wf pan Marek Smołucha – środa godz. 9:00

Dokumenty i wytyczne  dotyczące zasad udzielania konsultacji

Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol \H

Dodaj komentarz