Zasady

korzystania

z biblioteki

szkolnej

od 1 czerwca

2020r.

 

 

 

 

Biblioteka  zaprasza …


1. W konsultacjach bibliotecznych mogą uczestniczyć uczniowie/absolwenci zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej i niemający styczności z osobami znajdującymi się na kwarantannie lub w izolacji z powodu koronawirusa.

2. Należy stosować się do procedur wejścia/wyjścia oraz pobytu w szkole: obowiązuje osłona na usta i nos oraz rękawiczki i dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki.

3. Biblioteka szkolna przyjmuje tylko zwroty wypożyczonych książek, a zwłaszcza lektur szkolnych, zgodnie z zaleceniami zapewnienia bezpieczeństwa w czasie epidemii.

4. Biblioteka nie wypożycza książek, nie udostępnia zbiorów na miejscu, nie świadczy usługi ksero.

5. Wizytę w bibliotece należy umówić dzień wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem poprzez dziennik elektroniczny do godz. 12.00 w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.

6. W bibliotece może przebywać maksymalnie 7 osób łącznie z nauczycielem bibliotekarzem.

7. Czytelnicy powinni oddawać książki w wyznaczonym terminie i godzinach wg informacji podanej w dzienniku elektronicznym, aby uniknąć tłoku.

8. Obsługa czytelników dokonuje się w bibliotece w wyznaczonym miejscu z zachowaniem dystansu około 2 metrów; 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali, zasada 1 uczeń – 1 stolik).
9. Oddawane książki poddawane są 7 – dniowej kwarantannie.

10. Książki należy zostawiać w wyznaczonym pudle z dołączoną karteczką zawierającą: imię i nazwisko czytelnika, klasa, autor, tytuł, nr inwentarzowy oraz data zwrotu.

11. W razie zagubienia książki należy odkupić tytuł w przypadku lektury zgodnie Regulaminem.
12. Jeżeli uczeń/absolwent umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.

13. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

14. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany w odpowiednim pomieszczeniu z zapewnieniem odległości min. 2 m od innych osób, a rodzice/prawni opiekunowie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

15. Sale biblioteczne podlegają wietrzeniu.

 

 

Dodaj komentarz