W dniu 3 września 2022r. odpowiadając na zaproszenie Zakładu Karnego w Dębicy ( z którym współpracuje nasza szkoła) uczestniczyliśmy w Turnieju. Impreza sportowa miała na celu promocję zdrowego stylu życia oraz integrację służb na co dzień współpracujących ze sobą. Była ona połączona z piknikiem rodzinnym. Nawiązaliśmy również kontakt z inną szkołą średnią, gdzie funkcjonują profile mundurowe.