Oddali cześć bohaterowi

W 108 rocznicę śmierci Stanisława  „Króla” Kaszubskiego, żołnierza, legionisty, straconego 7.02.1915 r. na Rynku w Pilźnie przez Rosjan, odbyła się w naszej szkole poświęcona mu akademia.

Wzięli w niej udział, oprócz młodzieży i nauczycieli naszego liceum, przedstawiciele władz miasta w osobach p. burmistrz Ewy Gołębiowskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej p. Czesława Ziaji, Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, reprezentowanego przez przewodniczącego p. Jacka Podlaska i  p. Zofię Mossoń oraz harcerzy z  1 Pilzneńskiego Szczepu Harcerskiego „Zielony Płomień” na czele z p. komendant Bernadettą Bańdur.

W trakcie spotkania uczniowie zaprezentowali  relacje żołnierzy legionistów, podwładnych S. Kaszubskiego, dotyczące jego życia i działalności. Następnie odbyła się projekcja filmu poświęconego S. Kaszubskiemu autorstwa ucznia klasy II Jakuba Jakubusa.

Po zakończeniu przedstawienia zebrani udali się na cmentarz parafialny, aby zapalić znicze i złożyć wiązanki kwiatów na grobie bohatera. Hołd zmarłemu oddano także przed tablicą upamiętniającą jego śmierć znajdującą się na pilzneńskim Rynku.