Uczniowie naszej szkoły udali się do JRG Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy w celu zapoznania się z jej zadaniami, specyfiką pracy oraz sprzętem jakim dysponuje ta formacja. Dziękujemy serdecznie p. komendantowi Krzysztofowi Markowi za umożliwienie spotkania, a aspirantowi sztabowemu p. Pawłowi Wolakowi i jego kolegom p. Kubek i p. Pazdro, za niezwykle ciekawe i profesjonalnie przeprowadzone zajęcia. Po wizycie u strażaków młodzież wraz z opiekunami udała się do  Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy, gdzie miała możliwość poćwiczyć strzelanie do celu na strzelnicy. Opiekę nad młodzieżą sprawowali p. Dariusz Knych, p. Robert Krupa oraz p. Dorota Falkowska.

do celu na strzelnicy. Opiekę nad młodzieżą sprawowali p. Dariusz Knych, p. Robert Krupa oraz p. Dorota Falkowska.