W ostatni poniedziałek przed wakacjami odbyło się uroczyste pasowanie uczniów kl. I na kadetów,  połączone z nadaniem kolejnego stopnia awansu klasom II i III  mundurowej i psychologiczno-kryminalistycznej. Kadeci złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się m.in. dbać o honor Ojczyzny, z dumą nosić mundur, pomagać słabszym i potrzebującym oraz godnie reprezentować szkołę. Nasza młodzież z ogromnym przejęciem  uczestniczyła w tym wydarzeniu.