Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Czytania. 11 edycja tej wyjątkowej akcji promującej czytelnictwo arcydzieł literatury polskiej w Roku Romantyzmu Polskiego skłoniła nas do przygotowania inscenizacji ,,Ballad i romansów” A. Mickiewicza. Uczniowie ubrani w stroje typowe dla epoki odczytali jak prawdziwi aktorzy fragmenty wybranych ballad: ,,Romantyczność”, ,,Świtezianka”, ,,Lilje” i ,,Pani Twardowska”, a zaproszenie goście z Pilźnieńskiego Towarzystwa Emerytów i Rencistów oraz bibliotekarka p. Beata Zima zaprezentowali ,,Rybkę” i ,,Powrót taty”.

W uroczystości wzięli udział Burmistrz Miasta Pilzno, p. Ewa Gołębiowska, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły i Branżowej Rzemieślniczej Szkoły I stopnia im. K. Kózki w Pilźnie oraz reprezentanci Środowiskowego Domu Samopomocy w Parkoszu i Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.

Wszystkim udzieliła się iście romantyczna atmosfera, a słowa A. Mickiewicza: ,,Miej serce i patrzaj w serce” mocno wybrzmiały i zapadły w pamięć. Wspaniała scenografia była przysłowiową kropką nad ,,i”, a za rok będziemy czytać ,,Nad Niemnem” E. Orzeszkowej